Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HANSTA
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:333, 2B:569, 3B:361, 4B:293, 5B:297, 6B:287, 7D:361, 8C:106, 9C:106, 10C:112, 11D:520, 12D:279, 13A:292, 14D:271, 15D:273, 16D:244, 17D:190, 18C:36, 19C:40, 20C:46, 21C:49, 22C:54.
A2:1C:502, 2C:605, 3C:710, 4C:708, 5C:710, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hansta, 1 fr. J hanastom tw örtoglandiordh 1382 29/9 och 9/10 SRP 1757 och 1763, ffryborne qwinno Jingridhe Joanssdotter j hanesthom ... Datum ...jn villa hanestha 1432 25/2 RAperg, ionis matesson i hanista 1484 15/3 RApapp, Jönis mattisson j hanista 1490 19/5 RApapp, hanesta 1535 ghj, Hanestada 1551 jb, Hanesta 1554 jb, 1559 jb, 1561 jb, Hannsta 1562 frl, hanesta 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hansta ägor.
Hansta
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Erikslund Finns i A1:16 - A2:5. Byggt 1863. Nedbrunnet 192?.
Första boende : Per Persson f.1839-06-23 i V.V. och Ingrid
Ersdotter f.1841-07-16 vid Hansta Soldattorp, V.V.
Hanstalund Finns i A1:6 - A2:3. Öde 1908.
Första boende : Avsk.sold. Olof Winter f.1751-07-17 i Österåker
och Anna Hemmingsdotter f.1751.
Sista boende : Änkan Kerstin Larsdotter d.1908-10-09.
Norra
Hanstastugan
Finns fr.o.m. A1:1.
Första kända boende : Per Jonsson f.1688-03-02 d.före 1764.
Södra
Hanstastugan
Finns fr.o.m. A1:2.
Jakobstorp Finns fr.o.m. A1:1. Raserat 193?.
Första kända boende : Lars Månsson f.1719.
Karlstorp Finns fr.o.m. A1:1.
Första kända boende : Olof Jönsson f.1718-03.
Olofsberg Finns i A1:7 - A1:20. Byggt 1819. Nedbrunnet 1882.
Första boende : Olof Andersson f.1770 i V.V. och
Ingeborg Ersdotter f.1768-02-24 i V.V.
Sista boende : Karl Oskar Hellmark f.1848-07-23 i Floda och
Stina Lisa Ersdotter f.1840-11-24 i V.V. + 4 barn.
Skogaholm Finns fr.o.m. A1:6. Raserat 194?.
Första boende : Avsk.sold. Claes Skogfeldt f.1761 och
Lena Ersdotter f.1768.
Sista boende : Hugo Teodor Larsson f.1877-03-03 i V.V. och
Ester Sofia Skogman f.1884-05-08 i Vintrosa. + 6 barn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-27. Uppdat. 2006-07-23.