Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HANSJÖTORP, HANSTORP
Mantal 1/8 Mantal Kronohemman.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:447, 2B:693, 3B:400, 4B:333, 5B:350, 6B:334, 7D:411, 8C:159, 9C:159, 10C:167, 11E:760, 12E:196, 13E:193, 14E:188, 15E:186, 16E:172, 17E:175, 18D:3, 19D:3, 20D:3, 21D:3, 22D:8.
A2:1D:858, 2E:836, 3D:1237, 4D:1238, 5D:1177, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hansjötorp, 1/8 kr. Hans(s)torp 1639 jb, 1640 jb, 1642 jb, mtl.
I vårt arkiv. ..
Torp på Hansjötorps ägor.
Haga Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1908. Idag raserat.
Första boende : Erik Andersson f.1877-09-20 i Österåkers sn.
och Hulda Maria Olsson f.1884-12-17 i V.V.
Hansjöberg,
"Låsas"
Finns fr.o.m. A1:3. Idag raserat.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.