Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÅLTORP
Mantal 1/2 Mantal Frälse, Avhyst. Öde fr.o.m. A2:2.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:143, 2A:387, 3B:555, 4A:181, 5A:208, 6A:217, 7B:233, 8B:222, 9B:222, 10B:238, 11B:287, 12B:320, 13B:16, 14B:17, 15B:16, 16B:14, 17B:14, 18B:120, 19B:123, 20B:124, 21B:129, 22B:132.
A2:1B:356, 2B:426, 3B:505, 4B:505, 5B:504, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Håltorp, 1/2 fr. Haardatorp som renther xj öra ortugher 1520, avskr. i Kh 53, s.4, LStB, holetorp 1551 jb, håltårp 1559 jb, Holtorp 1561 jb, Holetorp 1564 jb, håltorp 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Håltorps ägor.
Peterslund Finns i A1:18 - A2:5. Byggt 1860. Öde fr.o.m. A2:3.
Första boende : Avsk.sold. Per Tapper f.1810-12-03 och
Inga Lisa Bark f.1813-11-24 i Svennevads sn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-12. Uppdat. 2006-07-23.