Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÄLLGÖLET
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:454, 2B:707, 3B:404, 4B:337, 5B:356, 6B:338, 7D:416, 8C:165, 9C:165, 10C:175, 11E:664, 12E:75, 13E:78, 14E:78, 15E:88, 16E:87, 17E:87, 18D:23, 19D:23, 20D:24, 21D:24, 22D:28.
A2:1D:877, 2E:859, 3D:1261, 4D:1269, 5D:1208, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hällgölet. 1/8 fr. Hellegiöle 1642 mtl, 1674 ranns.prot., Hällegiöle 1683 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hällgöles ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.