Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÅKANSTORP
Mantal Stora Håkanstorp 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:133, 2A:347, 3A:447, 4A:166, 5A:180, 6A:195, 7A:202, 8A:200, 9A:200, 10A:217, 11A:261, 12A:290, 13D:318, 14A:318, 15A:322, 16A:319, 17A:317, 18B:30, 19B:31, 20B:33, 21B:35, 22B:25.
A2:1B:254, 2B:299, 3B:334, 4B:332, 5B:326, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Håkanstorp 1/4 fr. håkenstorp 1587 tl, håkentorp 1588 tl, Håkontorp 1591 tl, 1592 tl, Håkentorp 1611, 1612 hjskl, håkontorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Håkanstorps ägor.
Lilla Håkanstorp Finns i A1:8,9,10,11.
A1:5 - 7 och 12 - 20 se Sköldnäs.
Håkanstorpsstugan Finns i A1:6,7,8,9,10.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-26. Uppdat. 2006-07-23.