Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GUNVIKEN
Mantal 1 Mantal Frälse under Sjöholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:103, 2A:273, 3A:367, 4A:137, 5A:153, 6A:158, 7A:164, 8A:160, 9A:160, 10A:174, 11A:208, 12A:234, 13D:255, 14A:256, 15A:257, 16A:259, 17A:259, 18B:26, 19B:27, 20B:29, 21B:31, 22B:31.
A2:1B:250, 2B:292, 3B:328, 4B:326, 5B:320.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gunnviken, 1 Fr. Gunuika 1535 ghj, Gunnawiik 1547 7/9 UUBperg, gwnvika 1551 jb, gunuika 1554 jb, Gunuicka 1559 tl, Gunuika 1559 tl, Gunuika 1561 jb, gunneuika 1562 frl, Gunnewick 1583 30/7 UUBperg, Gudeicka 1587 dombok, s.84, Gundwijka 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gunvikens ägor.
Gunvikens Soldattorp Finns i alla böckerna.
Hällstugan Finns i A1:4 och 5. Öde 1800.
Första boende : Änkan Brita Andersdotter f.1745.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-27. Uppdat. 2006-07-23.