Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GROPPTORP
Mantal 1 Mantal Skatte. Rusthåll.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:81, 2A:207, 3A:271, 4A:110, 5A:118, 6A:123, 7A:132, 8A:125, 9A:125, 10A:136, 11A:162, 12A:181, 13D:200, 14A:199, 15A:201, 16A:202, 17A:202, 18A:115, 19A:115, 20A:115, 21A:115 22A:120.
A2:1A:120, 2A:136, 3A:162, 4A:165, 5A:165, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gropptorp, 1 sk. gröpatorp 1535 ghj, grophetorph 1551 jb gropattorp 1554 jb, gropetårp 1559 tl, Gropetorp 1559 jb, 1568 jb, 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gropptorps ägor.
Gropptorps
Husartorp,
Vilsta
Finns i alla böckerna.
Gropptorps-
stugan
Finns i A1:3 - A1:7. Byggd 1806. Öde 1813.
Första boende : Avsk.sold. Per Svan och Anna Jonsdotter.
Hagaberg Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1919.
Första boende : August Henning Persson och
Maria Sofia Persson f.Jonsdotter.
Johannislund Finns i A1:14 - A2:2. Byggt 1853. Raserat 1903.
Första boende : Johan Hartin ? och Stina Lotta Larsdotter.
Marmorbruket Finns fr.o.m. A2:5.
Stavstugan Finns i A1:6 - A1:21. Raserad 1888.
Stensborg Finns fr.o.m. A1:22. Byggd 1895.
Första boende : Skräddaren Erik Andersson och Anna Olsdotter.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-31. Uppdat. 2006-07-23.