Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÖTSLINGE
Mantal 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:27, 2A:59, 3A:97, 4A:56, 5A:44, 6A:45, 7A:48, 8A:47, 9A:47, 10A:54, 11A:63, 12A:70, 13D:79, 14A:78, 15A:84, 16A:84, 17A:84, 18A:22, 19A:24, 20A:28, 21A:31, 22A:32.
A2:1C:477, 2C:562, 3C:660, 4C:656, 5C:655, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gösslinge, 1/2 fr. götzlinge 1535 ghj, göslunda 1554 jb, göslinge 1559 jb,tl, 1560 jb, 1561 jb, 1562 frl, 1568 jb, Gösslinge 1626 bskl, Giösslinge 1652 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Götslinge ägor.
Lilla Götslinge Finns i A1:11 - A1:14. Byggt 1835.
Första boende : Lars Larsson och Kerstin Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-24. Uppdat. 2006-07-23.