Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÖKETORP
Mantal 1/2 Mantal Kronohemman.
Löneboställe för två trumslagare vid Vingåkers Kompani.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:266, 2A:791, 3B:34, 4B:36, 5B:29, 6B:33, 7C:38, 8D:291, 9D:291, 10D:323, 11C:41, 12C:42, 13C:51, 14C:50, 15C:45, 16C:45, 17C:45, 18D:159, 19D:159, 20D:157, 21D:159, 22D:171.
A2:1D:, 2E:1019, 3D:1378, 4D:1391, 5E:1348, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Göketorp, 1/2 kr. gökatorp 1535 bhj, gökötorph 1551 jb, gökattorp 1554 jb, Giöketorp 1561 jb, Gökötorph 1564 jb, göketorp 1626 bskl, Giöketorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Göketorps ägor.
Erikstorp Finns i A1:6 - A1:21.
Första boende : Avsk. Trumslagaren Erik Grön?berg och
Brita Andersdotter.
Franslund Finns i A1:15 - A1:22. Byggt 1856.
Första boende : Frans Johan Nahlbom f.1816-07-03 i Stockholm
och Ingrid Olsdotter f.1817-07-09 i V.V.
Hagtorp Finns i A1:8 - A1:21. Byggt 1823.
Första boende : Olof Olsson och Anna Larsdotter.
Karlsbygget Finns i A1:7 + 8 + 9.
Första boende : Änkan Anna Nilsdotter.
Perstorp Finns i A1:9 - A1:20. Byggt 1832.
Första boende : Änklingen Per Hansson.
Segersberg Finns i A1:18 - A1:21.
Skoganäs Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1908.
Första boende : Karl Karlsson och Johanna Sofia Nahlbom.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.