Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GILLBERGATORP
Mantal 1/4 Mantal Frälse under Kesätter > Morjanå.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:170, 2A:469, 3A:641, 4A:210, 5A:254, 6A:262, 7B:, 8B:265, 9B:265, 10B:287, 11B:347, 12B:388, 13B:89?, 14B:89, 15B:97, 16B:93, 17B:, 18B:25, 19B:26, 20B:28, 21B:29, 22B:29.
A2:1B:248, 2B:290, 3B:327, 4B:325, 5B:319.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Inget.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gillbergatorps ägor.
Banvaktsstuga
97>111>108>563.
Finns fr.o.m. A1:18.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-27. Uppdat. 2006-07-23.