Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GATE
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:392, 2B:243, 3B:116, 4B:117, 5B:98, 6B:100, 7C:138, 8D:381, 9D:381, 10D:422, 11D:345, 12D:52, 13A:57, 14D:55, 15D:52, 16D:40, 17D:29, 18F:25, 19F:25, 20F:23, 21F:23 22F:25.
A2:1F:1495, 2H:1565, 3F:2219, 4F:2216, 5G:2142, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gata, 1 sk. aff gathu x öre vi peninge 1514 c 21, gathw ränthar x öre och vi penningar 1500-talets början C 40, gatuu 1535 ghj, gatu 1551 jb, Gatw 1553 arvskifte, Hedar, s.306, gatw 1561 jb, gatu 1562 frl, Gatä 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gates ägor.
Gate
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Gatelund Finns fr.o.m. A1:11. Byggt 1839.
Första boende : Olof Jonsson och Ingeborg Ersdotter.
Sofielund Finns fr.o.m. A1:11. Byggt 183?.
Första boende : Änkefru Sophia Lönnberg.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.