Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman FRÄNTORP ( FRENDETORP )
Mantal 1 Mantal Frälse, Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:208, 2A:601, 3B:787, 4A:254, 5A:313, 6A:323, 7B:345, 8B:340, 9B:340, 10B:365, 11B:444, 12B:496, 13B:198, 14B:199, 15B:193, 16B:186, 17B:183, 18B:97, 19B:100, 20B:103, 21B:107, 22B:110.
A2:1B:333, 2B:404, 3B:478, 4B:478, 5B:477, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Frändetorp, 1 fr. frändathorp vnder gerlinge 1391, ffrenatorp 1535 ghj, ffrändistorph 1551 jb, ffrentorp 1554 jb, Frendetorp 1561 jb, frentorp 1562 frl, fräntorp 1626 bskl, Frendtorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Fräntorps ägor.
Fräntorps
soldattorp
Finns i alla böckerna
Fridsberg Finns i A1:14 - A1:19. Byggt 1854.
Första boende : Korpral Anders Frid.
Fräntorpsstugan Endast A1:1:209 och A1:3B:793.
Ladukärr Finns fr.o.m. A1:2.
Skallvik Finns i A1:18 - A2:4. Byggt 1870.
Första boende : Soldatänkan Brita Persdotter Widlund.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-23.