1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman FINNSTORP
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Ragvald i Finnstorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Fåle
 • 1 Vuxet sto
 • 1 Ungt sto
 • 3 Oxar
 • 2 Kor
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 4 Vuxna får
 • 2 Unga får
 • 1 Vuxet svin
 • 5 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 5 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler och 8 öre
 • Per i Finnstorp hade 1635 följande boskap:

 • 1 Häst
 • 1 Fåle
 • 1 Ungt sto
 • 1 Oxe
 • 5 Kor
 • 4 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 7 Vuxna får
 • 6 Unga får
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 5 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler, 12 öre och 6 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-12.