Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman FINNINGE
Mantal Uppgården, 3/4 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Nergården, 3/8 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Båda under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:398, 2B:261, 3B:125, 4B:124, 5B:105, 6B:106, 7C:145, 8D:387, 9D:387, 10D:430, 11D:356, 12D:64, 13A:69, 14D:70, 15D:65, 16D:51, 17D:38, 18F:18, 19F:18, 20F:16, 21F:16 22F:18.
A2:1F:1488, 2H:1555, 3F:2206, 4F:2204, 5G:2130, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Finninge, 3/4 (förr 1) fr + 3/8 (förr 1) fr. fininge ii gaarda huar there ix (öre) vi peninge 1514 C.21, ffinighe ränthar ix öre och vi penningar ( ännu en gård med samma ränta ), 1500-talets början C 40, finingom 1535 ghj, ffinighom 1551 jb, Ffinningha 1553 arvskifte, Hedar, s.306, ffinningom 1554 jb, ffinninga 1559 jb, finninga 1559 tl, fininga, finnige 1562 frl, Ffininghom 1564 jb, finninga 1568 jb, 1585 tl, Finninge, Finninghe 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Finninge ägor.
Finninge
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Finnhult Finns i alla böckerna.
Finningefallet Finns fr.o.m. A1:6. Byggt omkr. 1800. Idag raserat.
Finningestugan Finns fr.o.m. A1:3. Byggd 1791.
Första boende : Soldatänkan Kerstin Ersdotter f.1754
dottern Brita f.1780, sonen Erik f.1786 och mor Ingrid
Larsdotter f.1726. Inflyttade från Ås soldattorp 1791.
Finnstorp Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1867.
Första boende : Avsk.sold. Olof Olsson Ragnar och Ingrid Ersdotter.
Skogalund Finns i A1:16 - A2:1. Byggt 1863.
Första boende : Soldatänkan Ingrid Lönn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.