Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman FALLKÄRR
Mantal 1/8 Mantal frälse, förr under Kesätter.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:839, 3B:63, 4B:66, 5B:50, 6B:56, 7C:80, 8D:327, 9D:327, 10D:359, 11C:85, 12C:87, 13C:108, 14C:108, 15C:108, 16C:108, 17C:108, 18D:156, 19D:156, 20D:153, 21D:154, 22D:165.
A2:1D:, 2E:1014, 3D:1372, 4D:1385, 5E:1342, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Fallkärr, 1/8 fr. Fall-Kiär 1642 mtl, falkierr 1674 ranns.prot., Fallkierr 1683 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Fallkärrs ägor.
Fallkärrsstugan Finns i A1:2 - A1:6. Raserad 1808.
Göransdal Finns i A1:7 - A1:15. Byggt 1822. Raserat 1855.
Första boende : Avsk.sold. Göran Ask och Brita Simonsdotter.
Stenkullen
Stenkuln
Finns i A1:3 + 4 + 5. Raserad 1800.
Sista boende : Soldatänkan Sara Ekholm.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.