Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman FÅGELTORP
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:296, 2A:871, 3B:83, 4B:85, 5B:69, 6B:67, 7C:102, 8D:343, 9D:343, 10D:378, 11C:113, 12C:115, 13C:142, 14C:142, 15C:141, 16C:141, 17C:141, 18D:157, 19D:157, 20D:154, 21D:155, 22D:167.
A2:1D:, 2E:1016, 3D:1374, 4D:1387, 5E:1344, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Fågeltorp, 1/8 sk. Fogell torp 1633 jb, Fogelltorp 1642 mtl, Foghell Torpp 1644 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Fågeltorps ägor.
Backstugan Finns i A1:7 - A1:12. Byggd 1817.
Första boende : Anders Andersson och Brita Persdotter.
Jonslund Finns i A1:19 - A1:22. Byggt 1878.
Första boende : Johan August Dahlgren och Anna Ersdotter.
Kom från Regna sn. 1878-11-19.
Skogalund Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1874.
Första boende : Änkan Sara Abrahamsson.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.