Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman EKEBERG
Mantal 1 Mantal Frälse under Säfstaholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:210, 2A:613, 3A:797, 4A:259, 5A:318, 6A:328, 7B:350, 8B:346, 9B:346, 10B:371, 11B:453, 12B:505, 13B:207, 14B:208, 15B:204, 16B:297, 17B:, 18D:92, 19D:92, 20D:93, 21D:93, 22D:96.
A2:1D:945, 2E:1594, 3D:940, 4D:1604, 5E:1557, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ekeberg, 1 fr. en gard ogeberge rentter xij öre 1498 A Trolles jb, s.88, ekebergh q553 ghj, ekabergh 1551 jb, ekebergh 1554 jb, Ekeberg 1561 jb, Ekeberga 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ekebergs ägor.
Ekebergs
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Ekebergsstugan Finns i A1:1 - A1:2 och A1:8 - A1:9.
Würtemberg Finns i A1:8 - A2:1. Byggt 1828. Nedbrunnet.
Första boende : Fd. löjtnanten Carl Gustaf Marks von Würtemberg f.1765-03-01 i Pommern, d.1836-12-11 vid Würtemberg och Margareta Flodin f.1768-10-28 i Floda sn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.