Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman DAL
Mantal 3/4 ( förr 1 ) Mantal Kronohemman.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:290, 2A:851, 3B:72, 4B:74, 5B:57, 6B:61, 7C:89, 8D:333, 9D:333, 10D:367, 11C:98, 12C:100, 13C:122, 14C:122, 15C:123, 16C:123, 17C:123, 18D:148, 19D:148, 20D:145, 21D:146, 22D:156.
A2:1D:, 2E:1006, 3D:1360, 4D:1373, 5E:1330, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Dal, 3/4 (förr 1) kr + kronoutjord. ?lasse j daal 1433 13/7 (kan även vara Dal i Floda socken), dall 1535 ghj, 1551 jb, daal 1559 tl, daall, Dalenn 1561 jb, Daall 1583 30/7 UUBperg, daal 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Dals ägor.
"En Backstuga
vid Daal"
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Dalslund
Dalalund
Finns i A1:7 - A2:2.
Byggd 1816. Raserad 1891.
Enstugan Finns i A1:6 + 7 och A1:11 - A2:5.
Öde 1814, Raserad 1819. Återuppbyggd. Raserad i A2:5.
Fredriksberg Finns fr.o.m. A1:2.
Grindstugan Finns fr.o.m. A1:3.
Sjöbråten
Dalstugan
Finns fr.o.m. A1:1.
Stubbdalen Finns fr.o.m. A1:2.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.