Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BROMMA
Mantal Bromma 1 Mantal Kronoskatte.
Sammanslaget med
Ödesbromma 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:63, 2A:149, 3A:311, 4A:93, 5A:93, 6A:99, 7A:106, 8A:97, 9A:97, 10A:106, 11A:127, 12A:139, 13D:152, 14A:151, 15A:155, 16A:155, 17A:155, 18A:1, 19A:1, 20A:1, 21A:1, 22A:1.
A2:1A:1, 2A:1, 3A:1, 4A:1, 5A:1, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bromma 1 Sk., med Ödesbromma 1/4 Sk. en halff gaard j brwmma .... som rentther nyo öre reda peninger 1482 18/10 RAperg, j brwmma 1482 20/10 RAperg, gaardin i Brwmma 1483 Stockholms statsböcker II:1,s.410, helfftena aff ith torp som heeter brwmma epther thet ath fornämde Closther helfftena tilförende aatte 1498 7/6 RAperg, bromma 1535 ghj, Brumma 1540 jb, Brunna 1542 jb, bruna 1551 jb, bruma 1554 jb, bråmma 1559 tl, Bromma 1561 jb, 1626 bskl. - ödesbruna 1554 jb, ödis bråma 1559 tl, Ödesbromma 1561 jb, ödesbrumma 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Bromma ägor.
Bromma Soldattorp
Brommadal
Finns i alla böckerna.
Brommadal efter 1908.
Brommalund Byggt 1838. Med t.o.m. A1:18.
Första boende : Erik Ersson och Kerstin Larsdotter.
Brommalunda Finns fr.o.m. A1:17.
Fredriksholm Finns fr.o.m. A1:17.
Första boende : Avsk.korp. Johan Fredrik Gylfe och Ingrid Olsdotter
Gatstugan Byggd 1826. Raserad 1856.
Första boende : Änkan Anna Lisa Ersdotter.
Hagstugan Byggd 1809. Med t.o.m. A1:21.
Första boende : Olof Ersson och Kerstin Persdotter.
Petterslund Finns fr.o.m. A1:17.
Undantag för Peter Karlsson och Anna Maja Magnusdotter.
Rotstugan Byggd 1870. Finns med t.o.m. A1:20.
Första boende : Kerstin Andersdotter.
Skogalundsstugan Byggd 1818. Raserad 1860.
Första boende : Avsk.sold. Gerhard? Hast och Kerstin Larsdotter.
Stenkulla Byggd 1818. Med t.o.m. A1:11.
Första boende : Avsk.mönsterskrivaren Anton M. Norström och Kajsa Sjölund.
Stenstugan Med i A1:5 - A1:19.
Första boende : Avsk.sold. Matts Hurtig och Maja Nilsdotter.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-08-31. Uppdat. 2006-07-23.