Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BOSSBRO
Mantal 1/4 Mantal Frälse. Förr under Kesätter.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:444, 2B:671, 3B:391, 4B:325, 5B:338, 6B:324, 7D:401, 8C:148, 9C:148, 10C:157, 11E:644, 12E:55, 13E:57, 14E:58, 15E:69, 16E:65, 17E:65, 18D:1, 19D:1, 20D:1, 21D:1, 22D:1.
A2:1D:851, 2E:827, 3D:1226, 4D:1226, 5D:1165, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bossbro 1/4 Fr. Bossbroo 1611 hjl, Bossbro 1619 jb, 1627 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bossbro ägor.
Bossbrostugan Endast i A1:1
Persberg Byggt 1814. Öde 1860 återuppbyggt 1862.
Första boende :
1814 : Änkan Anna Persdotter f.1760-04-03 i V.V.
1862 : Torparen Erik Ersson och Karin Persdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-24. Uppdat. 2006-07-23.