Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BOGÅRDEN / GOGÅRDEN
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Kesätter
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:236, 2A:685, 3A:865, 4A:287, 5A:354, 6A:364, 7B:391, 8B:385, 9B:385, 10B:414, 11B:505, 12B:, 13B:267, 14B:266, 15B:262, 16B:258, 17B:253, 18C:1, 19C:1, 20C:1, 21C:1, 22C:1.
A2:1C:451, 2C:527, 3C:626, 4C:626, 5C:626, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Saknas.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bogårdens ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-24. Uppdat. 2006-07-23.