Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BLIGGETORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:144, 2A:393, 3B:559, 4A:183, 5A:210, 6A:219, 7B:235, 8B:224, 9B:224, 10B:240, 11B:290, 12B:323, 13B:20, 14B:21, 15B:20, 16B:17, 18B:92, 19B:95, 20B:99, 21B:103, 22B:104.
A2:1B:327, 2B:398, 3B:472, 4B:471, 5B:470, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bliggetorp 1/8 Fr. Bliggetorp 1642 mtl, Bligge torp 1674 rannsakn.prot., Bliggetorph 1683 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bliggetorps ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-24. Uppdat. 2006-07-23.