Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BLACKTORP
Mantal 1/4 Mantal Frälse under Säfstaholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:228, 2A:663, 3A:845, 4A:280, 5A:345, 6A:355, 7B:381, 8B:376, 9B:376, 10B:403, 11B:491, 12B:547, 13B:249, 14B:249, 15B:247, 16B:241, 17B:238, 18D:86, 19D:86, 20D:88, 21D:88, 22D:91.
A2:1D:940, 2E:934, 3D:1587, 4D:1597, 5E:1550, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Blacktorp, 1/4 fr. Blacketorp 1619 jb, 1620 jb, 1624 jb, Blaketorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Blacktorps ägor.
Lövåker Frälsetorp, tidigare 1/8 Mantal Frälse.
Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.