Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BILLSBRO
Mantal Nr 1 Östergården, 1 Kronoskatte.
Nr 2 Mellangården, 1 Kronoskatte.
Nr 3 Västergården, 1/2 Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Billsbro
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:376, 2B:183, 3B:91, 4B:94, 5B:75, 6B:75, 7C:117, 8D:358, 9D:358, 10D:397, 11D:306, 12D:11, 13A:9, 14D:8, 15D:3, 16D:1, 17D:1, 18E:29, 19E:29, 20E:30, 21E:33, 22E:36.
A2:1E:1225, 2F:1285, 3E:1813, 4E:1811, 5F:1731, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Billsbro, 1 sk + 1 sk + 1/2 sk. pätär j bilzbro 1379 SRP nr 1433, Pädher joansson j biisbro 1458 19/3 RApapp, pedher i biisbro 1458 23/6 RAperg, bilsbro 1535 ghj, Bilsbro 1543 GVR 15, s.11, Biillesbroo, billesbro 1551 jb, bilsbroo 1554 jb, Billesbro 1561 jb, Billessbro 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Billsbro ägor.
Asplunda Byggt 1830.
Första boende : Backstusittare Anders Bark och Ingeborg Ersdotter.
Banvaktsstuga
106>120>117>572
Byggd 1878.
Första boende : Banvakten Per Anders Alfred Pettersson.
Banvaktsstuga
77>107>121>118>571
Byggt 1868.
Första boende : Banvakten Johan Eliasson och Stina Larsdotter.
Berglunda Byggt 1887.
Första boende : Smeden Per Månsson Svanberg och Emma Charlotta Hammarbäck.
Billsbro Hammar, Billsbro Bruk Finns med t.o.m. A1:13..
Billsbro Kvarn Finns fr.o.m. A1:16.
Billsbro Mellangårds
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Billsbro Östergårds
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Billsbroberg Byggt 1833. Finns t.o.m. A1:15.
Första boende : Änkan Kerstin Persdotter f.1801.
Björklunda Byggt 1852.
Första boende : Erik Olsson och Anna Ersdotter.
Byängslund ( Nyängslund ) Byggt 1862. Finns kvar t.o.m. A2:3.
Första boende : Olof Ersson och Brita Jonsdotter.
Bäckaskog Byggt 1860.
Första boende : Änkan Brita Ersdotter f.1800.
Eknäs Byggt 1916. Se Sofiero.
Första boende : Karl Bernhard Jonsson.
Elim Byggt 1906.
Första boende : Erik Jonsson och Anna Eriksson.
Emanus Byggt 1887.
Första boende : Skomakaren Per Larsson och Brita Olsdotter.
Erstorp Byggt 1841.
Första boende : Erik Ersson och Ingrid Jakobsdotter.
Gustafsberg Byggt 1874.
Första boende : Olof Olsson och Anna Brita Olsdotter.
Hagalund Byggt 1837.
Första boende : Erik Olsson f.1811-01-06 och Anna Olsdotter f.1810-02-19.
Hagtorp Byggt 1843. Finns kvar t.o.m. A1:20.
Första boende : Olof Ersson och Kerstin Jonsdotter.
Höglunda Byggt 1906.
Första boende : Per Persson Bill och Josefina Ottilia Karlsdotter.
Johanneslund Byggt 1915.
Första boende : Erik Edvin Helmer Jonsson och Ester Karolina Eriksson.
Jonslund Byggt 1841.
Första boende : Jon Jakobsson och Anna Andersdotter.
Karlsfrid Byggt 1906.
Första boende :Handlanden Emil Karlsson och Anna Karolina Åström.
Karlslund Finns fr.o.m. A2:2.
Kristinelund Byggt 1863.
Första boende : Lars Persson och Kerstin Jonsdotter.
Larslund Byggt 1860.
Första boende : Lars Persson och Anna Stina Karlsdotter.
Nain Byggt 1886.
Första boende : Skomakaren Olof Lundqvist och Ingrid Olsdotter.
Norra Billsbrolund Finns i : A1:1 - A1:5.
Norra Billsbrostugan Byggd före 1756. Raserad 1860.
Norra Mårtensstugan Byggt omkr. 1790. Finns kvar t.o.m. A1:18.
Första boende : Olof Olsson och Marit Larsdotter.
Norrsätter Byggt 1871.
Första boende : Skräddaren Per Ersson Qvick och Sofia Albertina Spång.
Nysätter Byggt 1853.
Första boende : Peter Jonsson och Brita Jakobsdotter.
Rosenborg Byggt 1882.
Första boende : Avsk.sold. Andes Wilhelm Andersson och Johanna Gustava Almlund.
Rosenlund Byggt 1878. Raserat omkr. 1895.
Första boende : Fd. Mjölnaren Anders Claesson och Kertin Österberg.
Skogalund Byggt 1824.
Första boende : Avsk.sold. Lars Sk.. och Brita Andersdotter.
Sofielund
Billsbro Garveri
Byggt 1856.
Förste boende : Garvaren Göthe Wilhelm Zetterfeldt
f.1817-01-13 i Ronneby och Anna Sofia Lindmark
f.1826-02-23 i Mosjö.
Sofiero Byggt 1881. Omdöpt till Eknäs.
Första boende : Skomakaren Erik Ersson (dövstum) och Sofia Albertina Wikman.
Stavstugan Byggt 1836. Finns kvar t.o.m. A2:4.
Första boende : Erik Persson och Anna Olsdotter.
Stenbrostugan (Södra) Byggd 1822.
Första boende : Lars Olsson och Brita Larsdotter.
Stenhagsstugan Byggt 1807. Raserad 1875.
Första boende : Avsk.sold. Gustaf Täppling och Kerstin Ersdotter.
Stenvretsstugan Byggd 1866.
Första boende : Avsk.sold. Lars Ersson Blank och Ingrid Andersdotter.
Strömsberg Byggt 1878.
Första boende : Avsk.sold. Gustaf Ström och Anna Lisa Ersdotter.
Strömsholm Byggt 1893.
Första boende : Avsk.sold. Olof Ström och Johanna Andersdotter.
Södra Billsbrolund Finns med A1:8 - A1:14.
Södra Billsbrostugan Byggd 1827. Senare under Billsbro Bruk.
Första boende : Gustaf Pihlblad och Brita Olsdotter.
Södra Stenbrostugan Finns i alla böckerna.
Villa Lund Byggt 1906. Raserad.
Sadelmakare Jöns Peter Lund och Albertina Karlsson.
Västra Åbrostugan Finns fr.o.m. A1:3, öde 1830.
Ängdal Byggt 1918.
Första boende : Karl August Pettersson.
Östra Billsbrostugan Finns i alla böckerna.
Östra Mårtensstugan Finns i alla böckerna.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-22. Uppdat. 2005-11-02.