Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BERGA
Mantal Nr 1 Norrgården, 1 Kronoskatte, rusthåll.
Nr 2 Södergården, 1 Kronoskatte.
Nr 3 Norrmellangården, 1 Kronoskatte.
Nr 4 Södermellangården, 1 Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Berga
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:346, 2B:481, 3B:324, 4B:262, 5B:252, 6B:243, 7B:302, 8C:49, 9C:49, 10C:55, 11D:495, 12D:252, 13A:257, 14D:238, 15D:236, 16D:208, 17D:163, 18E:1, 19E:1, 20E:1, 21E:1, 22E:1.
A2:1:E1191, 2F:1227, 3E:1726, 4E:1726, 5F:1651, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Berga, 1 sk + 1 sk + 1 sk + 1 sk. Virginiti duos denarios, jin bierghum. parochia vikingaker 1337 SD 4, 533 or, Ragnar j bärjom 1436 SMR nr 427 or, swen j bärjom 1439 SMR nr 914 or, berghom, 1535 ghj, Berga, bergha 1551 jb, berga 1554 jb, Berga 1561 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Berga ägor.
Anneberg Byggt 1866.
Första boende : Änkan Anna Jonsdotter
Banvaktsstuga
105>119>116>571
Byggd 1875.
Första boende : Banvakten Claes Oskar Larsson och Karolina Persdotter.
Berga Kapell,
Baptistbönhuset
Byggt 1875.
Första boende : Kolportören Erik? Persson och Katarina Albetina Andersdotter.
Berga Kvarn Fr.o.m A1:17. Kvarnen nedbrunnen.
Berga Norrgårds
Husartorp
Finns i alla böckerna. Idag raserat.
Berga Norrmellangårds
Soldattorp,
Adolfsberg
Finns i alla böckerna.
Berga Södergårds
Soldattorp,
Örberga
Finns i alla böckerna.
Berga Södermellangårds
Soldattorp,
Bergatorp
Finns i alla böckerna.
Bergaholm Byggt omkring 1797.
Första boende : Jon Olsson och Ingrid Jonsdotter.
Bergsbygget Byggt omkring 1814.
Första boende : Erik Persson och Anna Larsdotter.
Bergstugan Byggt 1860.
Första boende : Änkan Brita Ersdotter f.1800.
Bålltorpsstugan Endast i A1:1.
Eneborg Byggt 1906.
Första boende : Erik Jonsson och Anna Eriksson.
Eriksberg Byggt 1884.
Första boende : Avskedade soldaten Per Erik Berglund och Brita Andersdotter.
Erikslund Byggt 1857.
Första boende : Erik Persson och Ingrid Karlsdotter.
Fridhem Byggt 1911. Första boende : Karl Gustaf Karlsson och Anna Charlotta Augustsdotter.
Grindstugan Finns i : A1:17 - A1:21.
Haga Byggt 1880. Se Jonslund.
Första boende : Avskedade soldaten Anders Andersson och Brita Andersdotter.
Hagalund Finns i : A1:17 - A2:3.
Häggensberg Byggt 1813.
Första boende : Gifte drängen Lars Nilsson och Kerstin Persdotter.
Hällstugan Byggd 1808.
Första boende : Olof Persson och Ingrid Jönsdotter.
Högtorp Byggt 1841.
Första boende : Olof Ersson och Kristina Ersdotter.>/B>
Jonslund Byggt 1920, Haga + 16 tunnland från Norrmellangården.
Lars Johan Jonsson och Anna Sofia Karlsson.
Kristinelund Byggt 1871.
Första boende : Skräddaren Erik Persson och Brita Jakobsdotter.
Larslund Byggt 1855.
Första boende : Lars Larsson och Anna Maria Olsdotter.
Norra (Östra)
Bergalund
Byggt 1833.
Första boende : Jakob Jakobsson f.1811-02-21 i V.V. och
Kerstin Persdotter f.1811-04-08 i V.V.
Norra Bergastugan Finns i : A1:1 - A1:5.
Nylund Byggt 1889.
Första boende : Per Gustaf Persson och Anna Persdotter.
Rosenlund Fr.o.m. A1:20.
Rosenvik Byggt 1913.
Första boende : Änkan Kerstin Jonsson f.Larsdotter.
Råstensstugan Byggd 1880.
Första boende : Per Erik Eriksson och Ingrid Ersdotter.
Segerhult Byggt 1873.
Första boende : Per Larsson och Anna Andersdotter.
Solinge Byggt 1851.
Första boende : Anders Ersson och Karin Olsdotter.
Strömsvik Byggt 1891.
Första boende : Banvakten Robert Kristian Vinberg och Klara Charlotta Andersson.
Södra Bergastugan Raserad 1809.
Torshag Finns i : A1:4 - A1:19.
Västra Bergalund Byggt 1825, raserat, byggt 1873.
då av Erik Ersson och Ingrid Persdotter.
Västra Nyängsstugan Byggt 1824.
Första boende : Erik Olsson och Brita Jonsdotter.
(Östra) Bergalund Finns i : A1:2 - A1:14.
Östra Bergastugan Finns i : A1:4 - A1:6.
(Östra) Nyängsstugan Byggd omkring 1815.
Första boende : Torparen Jon Olsson.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-18. Uppdat. 2006-07-23.