Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BÅLTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:33, 2A:63, 3A:103, 4A:60, 5A:48, 6A:49, 7A:51, 8A:51, 9A:51, 10A:58, 11A:68, 12A:76, 13D:85, 14A:84, 15A:91, 16A:90, 17A:89, 18A:15, 19A:15, 20A:15, 21A:15, 22A:12.
A2:1A:12, 2A:15, 3A:21, 4A:21, 5A:21, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Båltorps ägor.
Båltorpsstugan Finns i A1:6 - A1:13. Raserad 1850.
Hävdstugan Finns fr.o.m. A1:9. Byggd 1829.
Första boende : Olof Olsson och Anna Stina Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-23.