Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BAGGETORP
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:105, 2A:279, 3A:375, 4A:140, 5A:157, 6A:161, 7A:167, 8A:163, 9A:163, 10A:177, 11A:211, 12A:237, 13D:258, 14A:259, 15A:261, 16a:262, 17A:263, 18B:1, 19B:1, 20B:1, 21B:1, 22B:1.
A2:1B:221, 2B:251, 3B:276, 4B:276, 5B:276.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Baggetorp, 1 Fr. en gard Backetorp rentter xvij öre 1498 A.Trolles jb, s 88, baggetorph 1551 jb, baggatorp 1554 jb, baggetårp 1559 jb, tl, 1560 jb, Baggetorp 1561 jb, 1562 frl, 1568 jb, 1585 jb, 1587 tl, 1611 hjl, 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Baggetorps ägor.
Banvaktsstuga
107.
Byggd 1900.
Första boende : Banmästare Per Gustaf Åhlin och Maria Larsson.
Banvaktsstuga
93>106>104>459.
Första boende : Per Erik Olsson och Kerstin Larsdotter.
Baggetorps Station Fr.o.m A1:19, Idag raserad !
Baggetorps Soldattorp,
Strandvik
Finns i alla böckerna. Idag handelsträdgård.
Haga Byggt 1921.
Första boende : Gustaf Adolf Karlsson.
Olofsdal Byggt 1892.
Första boende : Handlande Sven Mauritz Lundqvist och
Amanda Karolina Nilsson
Rosenhill Byggt 1910.
Första boende : Lars Henning Gustafsson Ålander och
Anna Andersson.
Virenslund Byggt omkring 1920.
Första boende : Handelsföreståndare Alf Gustaf Adolf Johansson.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-30. Uppdat. 2006-07-23.