Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BAGGEBÄCKEN
Mantal Frälsetorp, förr 1/8 Mantal Frälse.
Avhyst, sammanslaget med Bistorp.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:1:544, 2B:125, 3B:252, 4B:221, 5B:202, avhyst.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Baggebäcken. frälsetorp, Bagbeckein 1616 Älvsborgs lösen, Baggebecken 1620 jb, Baggebäckiän 1624 jb, Baggebäcken 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635,
Torp på Baggebäckens ägor.
Äskestugan A1:2B:127, 3B:253, 4B:221, 5B:202, 6B:193.
Boskaps- och utsädeslängd 1635
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-18. Uppdat. 2006-07-23.