Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BÄCKTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:352, 2B:501, 3B:337, 4B:271, 5B:265, 6B:254, 7D:326, 8C:69, 9C:69, 10C:71, 11D:532, 12D:292, 13A:307, 14D:285, 15D:284, 16D:256, 17D:205, 18E:105, 19E:105, 20E:106, 21E:109 22E:113.
A2:1E:1300, 2F:1402, 3E:1942, 4E:1942, 5F:1867, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bäcketorp, 1/4 sk. Beck, Bek 1594 jb, Beck 1595 jb, Bek 1600 jb, Bäck 1605 jb, 1609 jb, hjl, Bäcketorp 1611 jb, hjl, Bäcketorp 1626 bskl, Bäckietorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps-och utsädeslängd 1635.
Torp på Bäcktorps ägor
Bäcktorpsstugan Finns fr.o.m. A1:1. Raserad 1863.
Sista boende : Änkan Ingrid Ersdotter Fisk.
Lindholmen Byggt 1861.
Första boende : Avsk.sold. Olof A. Bergstedt f.1826-09-23 i V.V. och Brita Ersdotter f.1827-03-30.
Norra Bäcktorpslund Byggt 1827. Öde 1908.
Första boende : Torparen Per Fisk f.1785-08-26 i Öja sn. och Ingrid Ersdotter f.1781-01-06 i V.V.
Södra Bäcktorpslund ( = Gamla Konsum ). Byggt 1859.
Första boende : Carl Fredrik Winberg f.1836-01-14 i V.V. och Anna Persdotter f.1830-03-05 i V.V.
Östra Stenudden Finns i A1:13 - A1:17 på Lundtorps ägor.
Fr.o.m. A1:18 här. Öde 1914.
Sista boende : Änkan Juliana Nymark f.Winberg f.1833-03-23 i V.V.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-02. Uppdat. 2006-07-23.