Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BACKA
Mantal 1 Mantal Frälse förmedlat till 1/2
Avhyst, sammanslaget med Bistorp.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd. A1:, 2B:121, 3B:250, avhyst.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Backa. 1/2 (förr 1) Fr. backa xiii öre vi peninge 1514 C21, bakka ränthar xiii öre och vi penningar 1500-talets början C40, backa 1535 ghj, bakka 1551 jb, Backa 1553 arvskifte, Hedar, s 310, 1561 jb, 1562 frl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Backa ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-18. Uppdat. 2006-07-23.