Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÄSPHULT / ESPHULT
Mantal 1/8 Mantal Frälse. Förr under Kesätter.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:4??, 2B:637, 3B:380, 4B:312, 5B:320, 6B:308, 7D:385, 8C:133, 9C:133, 10C:140, 11E:619, 12E:28, 13E:30, 14E:35, 15E:44, 16E:39, 17E:39, 18D:82, 19D:82, 20D:84, 21D:84, 22D:5.
A2:1D:855, 2E:832, 3D:1232, 4D:1232, 5D:1171, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Äsphult, 1/8 fr. Esphullt 1611 hjl, Espehult 1619 jb, Äspehulth 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Äsphults ägor.
Äsplunda Nr.1 Finns fr.o.m. A1:17.
Första boende : Per Ersson f.1826-06-30 i V.V. och
Kerstin Persdotter f.1826-02-01 i V.V..
Äsplunda Nr.2 Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1891.
Första boende : Anders Gustaf Andersson f.1850-10-17 i Lännäs och Kerstin Olsdotter f.1863-06-22 i V.V.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-17. Uppdat. 2006-07-23.