Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÄSPETORP / BENGTSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:430, 2B:627, 3B:376, 4B:308, 5B:314, 6B:304, 7D:380, 8C:128, 9C:128, 10C:134, 11E:611, 12E:20, 13E:21, 14E:25, 15E:27, 16E:25, 17E:25, 18D:80, 19D:80, 20D:82, 21D:82, 22D:3.
A2:1D:853, 2E:830, 3D:1229, 4D:1229, 5D:1168, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Äspetorp, 1/4 sk. Äspetorp 1626 bskl, 1633 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Äspetorps ägor.
Äspsätter Finns i A1:8 - A2:1. Byggt 1828. Öde i A2:1.
Första boende : Petter Olsson f.1780-06-14 i Bettna sn. och
Brita Larsdotter f.1796-05-16 vid Henala, V.V.
De inflyttade 1828 från Hansjöberg.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-11. Uppdat. 2006-07-23.