Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÄSKEDALEN ( ESKEDALEN )
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:143, 2A:391, 3B:557, 4A:182, 5A:209, 6A:218, 7B:234, 8B:223, 9B:223, 10B:239, 11B:289, 12B:322, 13B:18, 14B:19, 15B:18, 16B:15, 17B:15, 18B:201, 19B:204, 20B:207, 21B:218, 22B:109.
A2:1B:332, 2B:403, 3B:477, 4B:476, 5B:475, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Äskedal, 1/4 fr. Eskedahl 1642 mtl, 1674 rannsakn.prot., Äskedal 1683 jb.
I vårt arkiv. ..
Torp på Äskedalens ägor.
Saknas
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-23.