Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅS
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:396, 2B:253, 3B:121, 4B:120, 5B:101, 6B:103, 7C:141, 8D:384, 9D:384, 10D:427, 11D:353, 12D:60, 13A:64, 14D:63, 15D:58, 16D:46, 17D:33, 18F:129, 19F:128, 20F:138, 21F:138 22F:142.
A2:1F:1614, 2H:1722, 3F:2422, 4F:2495, 5G:2416, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ås, 1 fr. aff aass v öre vi peninge 1514 C 21, aas ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, åås 1535 ghj, åssada 1551 jb, Ååsz 1553 arvskifte, Hedar, s. 306, åssen 1554 jb, Åås 1559 jb, tl, åsenn 1561 jb, Åsziö 1562 frl, åsöö 1585 jb, oisö 1585 tl, Åse 1587 tl, 1591 tl, åss 1592 tl, Åsiöö 1600 kb, Ååss 1600 hjskl, Åhssiö 1620 jb, Åss 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ås ägor.
Ås
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Gustafsberg Finns i A1:16 - A1:20. Byggt 1861.
Första boende : Lars Olsson och Kristina Ersdotter.
Härfallet,
Herrfallet,
Åsatorp
Finns i alla böckerna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.