Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅNDENÄS ( ÅNNÄS )
Mantal 1/4 Mantal Frälse under Kesätter > Morjanå.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:137, 2A:361, 3A:459, 4A:171, 5A:197, 6A:204, 7A:209, 8A:205, 9A:205, 10A:225, 11A:270, 12A:298, 13D:328, 14A:327, 15A:332, 16A:330, 17A:327, 18B:89, 19B:92, 20B:96, 21B:100, 22B:101.
A2:1B:324, 2B:396, 3B:469, 4B:466, 5B:447.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Inget.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Åndenäs ägor.
Åndenässtugan. Byggd 1832. Med t.o.m. A2:3
Första boende : Per Mårtensson och Anna Persdotter.
Gamla Åndenäs Nuvarande Åndenäs ligger inte på ursprunglig plats.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-27. Uppdat. 2006-07-23.