Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅLSÄTTER
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:101, 2A:263, 3A:357, 4A:132, 5A:148, 6A:153, 7A:159, 8A:155, 9A:155, 10A:169, 11A:202, 12A:227, 13D:247, 14A:247, 15A:250, 16A:252, 17A:249, 18B:76, 19B:79, 20B:83, 21B:88, 22B:89.
A2:1B:312, 2B:383, 3B:452, 4B:448, 5B:429, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ålsäter, 1 sk, ålesetter 1535 ghj, Ållsetter, ålasätter 1551 jb, ålsätter 1554 jb, Ålasater 1559 jb, ålasetter 1559 tl, Ålesätter 1561 jb, ålsetter 1626 bskl, Ålsätter 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ålsätters ägor.
Eriksro Byggt 1878. Senare Gärdhem.
Första boende : Erik Ersson och Kerstin Olsdotter.
Fridhem Nr 5 Byggt 1914.
Första boende : Anna Kristina Berglund.
Gärdhem Se Eriksro
Holmsätter Se Ålsätters Garveri.
Karlsro Byggt omkr.1885.
Första boende : Olof Viktor Bergström och Kerstin Ersdotter.
Sandstugan Byggt 1911.
Första boende : Per Ersson och Karin Ersdotter.
Ålsberg Byggt 1866. Endast A1:17:250.
Undantag för Lars Larsson f.1808-03-08 och Anna Jonsdotter f.1809-04-19.
Ålsborg Byggt 1869.
Första boende : Bankbokhållare Carl Gustaf Almgren f.1808-02-02 i Stockholm och Rebecka Amalia Charlotta Österman f.1808-07-31.
Ålsta Byggt 1862.
Första boende : Johan Muhr f.1815-02-15 i Björkvik och Gustava Qvarfordt f.1822-12-08 i Skedevi.
Ålsätters Garveri Byggd 1866. Efter 1908 Holmsätter.
Första boende : Garvaren Gustaf Svenander f.1836-11-11.
Ålsätterslund Byggt 1876.
Första boende : Skomakaren Lars Hellqvist och Johanna Katarina Andersson.
Ålsättersstugan Byggd före 1760. Raserad 1815.
Åltorp Finns fr.o.m. A1:16.
Åsendal Byggt 1885. Nedbrunnet 1901.
Första boende : Fd. Fiskaren Nils Gustaf Blomgren.
.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-26. Uppdat. 2006-07-23.