Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅBY
Mantal Östergården, 1 Mantal Frälse under Kesätter.
Västergården, 1 Mantal Frälse under Kesätter.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:246, 2A:729, 3B:4, 4B:4, 5B:4, 6B:4, 7C:4, 8D:260, 9D:260, 10D:297, 11C:5, 12C:6 13C:6 14C:6 15C:5 16C:5, 17C:4, 18C:240, 19C:246, 20C:260, 21C:292, 22C:327.
A2:1C:787, 2D:886A, 3C:1020, 4C:1019, 5C:1004.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Åby, 1 fr. + 1 fr., quatuor solidos terre in aby 1337 SD3, s.553 or, een trithiung til sinnä twa lote i abo qwärn ( på baksidan: ) pa Aby qwern i wikingher 1357 SRP 289, syu örtoghaland iord i aaby 1376 SRP 1209, I aaby j vikinghaakers sok vij ortogh landhiordh och (s)wa i torpomom som i bynum ... (Jtem i Aaby i Vikingakers Sochn fäm) öres landhiord medh quernene och torpomen 1381 16/5 avsk. fr. medeltidens slut RApapp. (avskriften mycket trasig; defekterna supplerade efter Örnhiälms avskr. i hans Diplomatarium. del 5 s.401; Örnhiälms text inom klammer), i Aby i swederspanghom i Wikingakers sokn fäm öres land iordh meth qwärnenne och thorpomen 1413 SD ns2, s.665 or, i Aby wikingaker sokn siw ortughalandh jordh ok swa i torpomen som i bynom ... i Aby i sudherspangum i wikingaker sokn fäm öres landh iordh med qwärnenne ok torpomen 1462 12/3 vidimation av föreg., sin gaardh i aby medh qwärnena 1451 1/1 RAperg, åby 1535 ghj, Åby 1551 jb, 1554 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Åby ägor.
Åby
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Brinkstugan Finns i A1:7 - A2:2. Byggd 1819.
Första boende : Erik Olsson och Stina Nilsdotter.
Eriksdal Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1882.
Första boende : Per Aron Jonsson och Ingrid Ersdotter.
Hagstugan Finns fr.o.m. A1:7.
Ljunghagsstugan Finns fr.o.m. A1:6. Byggd 1806.
Första boende : Erik Andersson och Anna Nilsdotter.
Sandbäcksstugan Finns i A1:4 - A1:16. Byggd 1795. Raserad 1863.
Första boende : Olof Olsson och Karin Larsdotter.
Åbylund Finns i A1:6 - A1:12. Byggt 1806. Raserat 1845.
Första boende : Avsk.sold. Erik Åfeldt och Karin Andersdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-11. Uppdat. 2006-07-23.