Johan och Emma Nord med familjen
vid Nordens sommaren 1912

 

Jag grundar min datering på att ett barn saknas, och det är Lilly.

Lilly föddes den 31 juli 1914 och det på kortet yngsta barnet måste vara Elsa, som

föddes den 15 juli 1911. Det verkar ju vara sommartid och lillflickan är väl årsgammal?

 

Från vänster i bild, bakre raden: Alice, Sigrid, Hilda, John, Gerda

Främre raden: Karl, Emma med Elsa i knät, Karin, Johan, Sven

 

© Yngve Nord 2006-10-11.