SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 212 SKÖLDNÄS.
 • Simonsson, Bengt
 • Jönsson, Nils
 • Sjöklint, Olof
 • Sjöklint, Per
 • Berg, Axel Fredrik
 • Stadig, Anders
 • Sjöklint, Jonas
 • Sköldman, Anders Erik
 • Sköldman, Anders Olof
 • Sköldman, Erik
 • Skall, Magnus
 • Sköld, Jonas
 • Haglund, Erik
 • Sköld, Per Erik
 • Sköldin, August Leander
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA