SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 209 VADS ÖSTERGÅRD.
 • Jonsson, Anders
 • Larsson, Anders
 • Wadman, Jon
 • Wadman, Simon
 • Wadman, Olof
 • Wadström, Erik
 • Wadström, Bengt
 • Wadström, Per
 • Forsberg, Gustaf
 • Wallman, Johan
 • Wallman, Per
 • Wallman, Per
 • Wall, Olof
 • Wall, Per
 • Wass, Erik
 • Wass, Erik
 • Wadman, Gustaf
 • Wallin, Anders
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA