SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 206 SKALLBOL.
 • Gunnarsson, Jöns
 • Skalle, Per
 • Skalle, Matts
 • Örn, Johan
 • Skallberg, Jöns
 • Skallberg, Lars
 • Skallberg, Olof
 • Skallberg, Nils
 • Skallberg, Mattias
 • Skallberg, Nils
 • Sköld, Per
 • Skalle, Magnus
 • Lång, Olof
 • Lundgren, Gustaf Albert
 • Lönnqvist, P.W.
 • Jansson, C.J.
 • Karlsson, C.F.
 • Stenius, Karl Fredrik
 • Frid, Per
 • Skald, Karl Erik
 • Lindell, Karl Erik
 • Andersson,
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA