SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 169 STORA SJÖGETORP.
 • Jönsson, Sven
 • Sjöman, Olof
 • Sjöman, Anders
 • Sjöman, Erik
 • Sjöman, Jonas
 • Sjöman, Anders
 • Sjöman, Johan Erik
 • Skött, Jon
 • Klang, Olof
 • Segersäll, Johan
 • Sjögren, Anders Gustaf
 • Ahlstedt, Israel
 • Kvist, Frans August
 • Sjödin, Erik Oskar
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA