Soldat Per Gustaf Blom vid rote 166 Billsbro

 
 

Soldaten Per Gustaf Persson Blom, föddes den 26/9 1826 i Sillsjö Skedevi församling, Östergötlands län. Han avled den 3/1 1907 i Billsbro.

I den fina stolen sitter Karolina Ersdotter, hustru i hans tredje äktenskap.

Hur är jag då släkt med den här knekten?

Jo, han var far till "Fia i Finninge", som var mor till min farmor Emma Nord,
gift med Johan Nord.

Då Fia föddes var Per Gustaf gift med Eva Stina Persdotter, född den 25/8 1823 i Stengårdens soldattorp, där fadern Per Hjelm var soldat.

Fias mor Eva Stina dog den 12/3 1867, i Billsbro Östergårds soldattorp nr 166.
Fia var då bara 13 år gammal.

 

© Yngve Nord 2006.