SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 165 SKOGSTORP > LUNDA.
 • Olsson, Lars
 • Skogeld, Jöns
 • Skogeld, Måns
 • Skogskylt ( Skogsköld ), Olof
 • Skogsköld, Olof
 • Skogsköld, Johan
 • Skog, Per
 • Skog, Erik
 • Skogfeldt, Jon
 • Skogfeldt, Sven
 • Skogfeldt, Klas
 • Skott, Per
 • Rahm, Sven
 • Grip, Adolf
 • Lundberg, Per Erik
 • Fors, Sven Fredrik
 • Stolt, Gustaf Erik
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA