SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 161 KNUTSTORP.
 • Nilsson, Erik
 • Knuter, Per
 • Knuter, Anders
 • Knuter, Per
 • Knutström, Daniel
 • Knutström, Matts
 • Knuter, Olof
 • Dahlman, Johan
 • Flink, Olof
 • Groth, Anders
 • Groth, Anders
 • Åkerlund, Karl Erik
 • Wedin, Lars Gustaf
 • Widén, Erhard Gottfrid
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA