SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 158 SVARTTORP.
 • Nilsson, Måns
 • Olofsson, Anders
 • Svart, Olof
 • Svartberg, Erik
 • Svartberg, Karl
 • Svartberg, Johan
 • Svartberg, Johan
 • Orreus, Anders Niclas
 • Lagerhielm, Axel Alexander
 • Svartberg, Olof
 • Svartberg, Lars
 • Svartfeldt, Lars
 • Svartfeldt, Lars
 • Svartfeldt, Erik
 • Wässman, Daniel
 • Svarts, Peter
 • Svarts, Erik
 • Spann, Johan
 • Svarts, Lars
 • Fagerlund, Anders Petter
 • Wärn, Fredrik
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA