SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 155 ÅS.
 • Brynielsson, Jakob
 • Åsberg, Erik
 • Rosenbom, Olof
 • Rosenbom, Nils
 • Åsberg, Per
 • Åsberg, Nils
 • Rosenbom, Lars
 • Åsberg, Anders
 • Åsberg, Jon/Jöns
 • Bom, Anders
 • Bom, Erik
 • Hård
 • Aquilon, G
 • Bostedt, Olof
 • Asp, Jonas
 • Ragnar, Olof
 • Åhlund, Erik Johan
 • Soldattorpet :
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA