SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 154 FINNINGE.
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA