SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 153 ÖLÅNG.
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA