NYA BILDHÄFTEN !

Efter 16 års uppehåll återkommer här en för många Vingåkersbor kär publikation.
"Bilder från Vingåkersbygden" startades 1977 av Vingåkers Fotoklubb.
Det var ett värdefullt kulturarbete som några entusiaster då drog igång. Människor och miljöer i gamla Vingåker presenterades i text och bilder på ett tilltalande sätt. Mottagandet blev mycket positivt och de första häftena var länge slutsålda. Tio häften kom ut, det senaste 1993.
För ett par år sedan överlät den vilande fotoklubben sitt lager av bildhäften till Västra Vingåkers Hembygdsförening. Klubbens kvarvarande medlemmar har nu ställt sig positiva till att föreningen tar upp utgivningen på nytt.
Det finns gott om gamla bilder. Tiden har runnit undan och intresset för lokal historia väcks ständigt hos nya generationer.
Därför har vi som tema för detta nya bildhäfte valt 1950-talet och tiden strax före och efter.
Det här var en period av stora omdaningar, vilket vi försöker spegla i valet av bilder.
För att visa så många som möjligt av 50-talets aktuella personer har vi även valt att ta med några gruppbilder.

Vi tackar alla som bidragit med bilder och hoppas att det nya häftena ska få ett lika gott mottagande som sina föregångare.

Redaktör : Harald Ottosson - Tryckt hos Wilsons, Vingåker 2009 och 2011.

PRISER : 25 Kr/st. BUNT MED 1 - 12 = 300 Kr/st.
Pris : 25 kr/st.   Hel serie 200 kr.
   STARTSIDAN    TILLBAKA   
© VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2014-02-03.